Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Membrany i techniki rozdziału
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie procesy transportu masy zachodzące w materiale membranowym. Ma świadomość wzajemnej korelacji pomiedzy procesem transportu a charakterystyką materiału membranowego.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W06
    Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu testowania innowacyjnych materiałów o dużym potencjale aplikacyjnym w zakresie elektroniki, elektrochemii, biotechnologii i medycyny.
  • IM2A_W09
    Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów.
  • IM2A_W11
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat procesów transportu ciepła i masy w materiałach wieloskładnikowych, wielofazowych i kompozytowych