Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy obliczeń kwantowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w ramach zespołu w celu wspólnego przygotowania referatu.
Powiązania z EKK:
 • IO2A_K01
  Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz potrafi inspirować i organizować uczenie się innych osób
 • IO2A_K02
  Ma świadomość pozatechnicznych skutków i aspektów udostępniania i operowania na danych, w tym danych zastrzeżonych oraz skutków oddziaływania rozwiązań inżynierskich na środowisko naturalne
 • IO2A_K03
  Potrafi kierować oraz pracować w zespole odpowiedzialnym za wspólną realizację zadania z zakresu inżynierii obliczeniowej wraz z oceną, określeniem i uwzględnieniem priorytetów dotyczących poszczególnych części zadania
 • IS2A_K01
  rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • IS2A_K01
  rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • FT2A_K01
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, doceniając rolę ciągłego dokształcania oraz właściwie określać priorytety stosując zasady etyki zawodowej
 • FT2A_K02
  potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym oraz rozumie pozatechniczne skutki stosowania metod fizyki technicznej (w tym jej wpływu na środowisko) i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje