Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Membrany i techniki rozdziału
Efekt kształcenia:
Umie dobrać metodę badawczą w zależności od bazowego materiału membrany oraz jest w stanie wnioskować o właściwościach materiału na podstawie wyników badań membrany.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U06
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
  • IM2A_U08
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki