Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Membrany i techniki rozdziału
Efekt kształcenia:
Ma świadomość wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii materiałów membranowych lub/i hybrydowych oraz ich użyteczności przemysłowej i społecznej.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii