Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Membrany i techniki rozdziału
Efekt kształcenia:
Ma świadomość możliwosci komercajlizacji: nowych technologii, materiałów bądz produktów bazujacych na nowoczesnych technologiach materiałowych.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
  • IM2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy