Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowa edycja i przetwarzanie grafiki
Efekt kształcenia:
Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z przetwarzaniem i analizą danych w postaci grafiki rastrowej.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W03
    zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
  • IS2A_W01
    ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych