Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowa edycja i przetwarzanie grafiki
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe różnice w sposobie rejestrowania obrazu przez oko ludzkie i obiektyw aparatu. Student potrafi wykorzystać tę wiedzę do poprawiania jakości przetwarzanej grafiki z uwzględnieniem celu prezentacji
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki
 • IS1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki
 • IS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • IS2A_W01
  ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
 • IS2A_W03
  ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych