Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowa edycja i przetwarzanie grafiki
Efekt kształcenia:
Student zna najważniejsze matematyczne modele kodowania barw w grafice komputerowej, (przestrzenie barw)
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W03
    ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych
  • IS2A_W03
    ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych
  • IS2A_W06
    ma szczegółową wiedzę na temat wielowarstwowych aplikacji typu klient-serwer