Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowa edycja i przetwarzanie grafiki
Efekt kształcenia:
Student potrafi wybrać do przetwarzania grafiki optymalną przestrzeń barw i przygotować profesjonalnie grafikę do publikacji w Internecie lub w poligrafii.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U06
    potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki