Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowa edycja i przetwarzanie grafiki
Efekt kształcenia:
Student potrafi sprawnie posługiwać specjalistycznym oprogramowaniem do przetwarzania grafiki świadomie wykorzystując jego możliwości.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U06
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
 • IS2A_U01
  potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
 • IS2A_U02
  potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
 • IS2A_U02
  potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
 • IS2A_U02
  potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych