Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Komputerowa edycja i przetwarzanie grafiki
Efekt kształcenia:
Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty
Powiązania z EKK:
 • IS1A_K01
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
 • IS1A_K01
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
 • IS2A_K02
  potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
 • IS2A_K02
  potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele