Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Syntetyczne materiały węglowe
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe oprecje technologiczne w produckji wyrobów węglowo-grafitowych.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W09
    Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów.
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań
  • IM2A_W15
    Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych