Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Syntetyczne materiały węglowe
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zjawiska fizykochemiczne zachodzące podczas obróbki termicznej prekursorów dla materiałów węglowych.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W03
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań