Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Syntetyczne materiały węglowe
Efekt kształcenia:
Potrafi przewidzieć i wskazać czynniki odpowiedzialne za powodzenie procesów otrzymywania materiałów węglowo-grafitowych.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U09
    Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu mechaniki, chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne
  • IM2A_U16
    Potrafi sformułować procesy jednostkowe dla podstawowych technologii materiałowych