Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Syntetyczne materiały węglowe
Efekt kształcenia:
Umie wskazać jakie cechy materiałów węglowych będą decydowały o zastosowaniu ich w danych gałęziach techniki.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U09
    Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu mechaniki, chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne
  • IM2A_U11
    Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów