Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Syntetyczne materiały węglowe
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować sposób otrzymywania produktów węglowo-grafitowych.
Powiązania z EKK:
 • IM2A_U04
  Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej.
 • IM2A_U08
  Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki
 • IM2A_U11
  Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów
 • IM2A_U13
  Potrafi zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą prostego wyrobu lub obiektu inżynierskiego.