Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bionanokompozyty
Efekt kształcenia:
Zna metody otrzymywania nanocząstek, bionanocząstek, nanokompozytów i bionanokompozytów o zadanym zastosowaniu.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W03
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów
  • IM2A_W07
    Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych