Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bionanokompozyty
Efekt kształcenia:
Ma świadomość użyteczności wytwarzanych nanobiokompozytów ze względu na ich niski koszt, bezpieczne produkty degraadcji oraz utylitarność.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W04
    Ma podstawową wiedzę z zakresu biochemii i biologii umożliwiającą zrozumienie zjawisk występujących w podstawowych procesach biotechnologicznych, w tym dotyczących wytwarzania materiałów oraz sposobu biodegradacji tych materiałów.
  • IM2A_W10
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu eksploatacji urządzeń zbudowanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań