Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane metody badań materiałów
Efekt kształcenia:
Student posiada pogłebioną wiedzę na temat możliwości i ograniczeń stosowania metod dyfrakcji XRD, spektroskopii IR, termicznych oraz mikroskopowych w zależności od rodzaju badanych zaawansowanych materiałów.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań