Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane metody badań materiałów
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować próbki do pomiarów w dyfraktometrach xrd, spektrometrach IR, mikroskopach SEM, TEM i AFM oraz w aparaturze stosowanej w metodach termicznych.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U06
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały