Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane metody badań materiałów
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaplanować tok badania struktury i właściwości badanych materiałów w oparciu o poznane metody badań.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U08
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki