Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bionanokompozyty
Efekt kształcenia:
Umie dokonać syntezy danych literaturowych i doświadczalnych i na tej podstawie wyjaśnić przyczynę zjawisk i właściwości materiału.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U03
    Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim przedstawiające wyniki własnych badań
  • IM2A_U04
    Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej.