Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bionanokompozyty
Efekt kształcenia:
Potrafi wytworzyć materiał nanaokompozytowy na bazie polimeru oraz wybrać metody pozwalające na jego wstępna charakterystykę.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U06
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
  • IM2A_U08
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki