Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bionanokompozyty
Efekt kształcenia:
Potrafi wyciągać wnioski z wyników doświadczalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U02
    Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się w zakresie inżynierii materiałowej
  • IM2A_U03
    Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim przedstawiające wyniki własnych badań