Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bionanokompozyty
Efekt kształcenia:
Ma świadomość wpływu nowoczesnych technologii materiałowych w tym nanobiokompozytów na poprawę jakości życia (np. ochrony środowiska).
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
  • IM2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne