Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane metody badań materiałów
Efekt kształcenia:
Student potrafi zinterpretować wyniki badań otrzymane w metodach dyfrakcji XRD, spektroskopii IR, termicznych oraz mikroskopowych .
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U08
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki