Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bionanokompozyty
Efekt kształcenia:
Ma świadomość możliwości komercjalizacji nowych technologii materiałowych.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K05
    dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii