Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowane metody badań materiałów
Efekt kształcenia:
Student jest świadomy odpowiedzialności za wykonywane badani, twórczo rozwiązuje postawione przed nim zadania i problemy badawcze.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne