Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Spoiwa specjalne
Efekt kształcenia:
Student ma pogłębiona wiedzę o właściwościach surowców mineralnych i odpadów przemysłowych oraz możliwościach ich pozyskiwania i wykorzystywania w technologiach materiałów ceramicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W07
    ma pogłębiona wiedzę o właściwościach surowców mineralnych i odpadów przemysłowych oraz możliwościach ich pozyskiwania i wykorzystywania w technologiach materiałów ceramicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju