Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Spoiwa specjalne
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki