Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Spoiwa specjalne
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować i wytworzyć beton i ceramiczne materiały budowlane o odpowiednich parametrach użytkowych.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U14
    potrafi zaprojektować i wytworzyć beton i ceramiczne materiały budowlane o odpowiednich parametrach użytkowych