Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Spoiwa specjalne
Efekt kształcenia:
Student prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne