Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przemiany fazowe
Efekt kształcenia:
Zna obszary technologii materiałów oparte o wykorzystanie przemian fazowych.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W02
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych