Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przemiany fazowe
Efekt kształcenia:
Rozumie, że znajomość przemian fazowych, które towarzyszą procesom technologicznym pozwala skutecznie rozstrzygać problemy w technologii.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne