Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Urządzenia i zastosowania biometrii
Efekt kształcenia:
Student zna biometryczne cechy człowieka, zarówno fizyczne jak i behawioralne oraz mechanizmy ich akwizycji.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W04
    ma podstawową podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zagadnień przesyłania sygnałów cyfrowych