Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Urządzenia i zastosowania biometrii
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie zastosowania urządzeń biometrycznych.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W04
    ma podstawową podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zagadnień przesyłania sygnałów cyfrowych