Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Urządzenia i zastosowania biometrii
Efekt kształcenia:
Student potrafi obsługiwać urządzenia akwizycji danych biometrycznych.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U06
    potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem
  • IS2A_U06
    potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem