Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Urządzenia i zastosowania biometrii
Efekt kształcenia:
Student potrafi sporządzić poprawną dokumentację kodu.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele