Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do biometrii w urządzeniach mobilnych
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie przebieg procesu analizy danych biometrycznych.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W01
    ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
  • IS2A_W01
    ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
  • IS2A_W01
    ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych