Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wprowadzenie do biometrii w urządzeniach mobilnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać narzędzia obliczeniowe do analizy danych.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych