Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wprowadzenie do biometrii w urządzeniach mobilnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie referatu i prezentacji.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele