Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wprowadzenie do biometrii w urządzeniach mobilnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi sporządzić poprawną dokumentację projektową.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K01
    rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele