Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W08
    zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • IS2A_W08
    zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej