Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać z naukowych baz danych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U01
    potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim