Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria materiałów funkcjonalnych
Efekt kształcenia:
Student zna nowoczesne materiały funkcjonalne polimerowe, metaliczne, ceramiczne i kompozytowe.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W07
    Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych