Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria materiałów funkcjonalnych
Efekt kształcenia:
Student umie zaproponować nowoczesny materiał funkcjonalny do konkretnego zastosowania oraz miejsca, gdzie powszechne materiały nie mogą spełniać stosownych wymagań.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U11
    Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów
  • IM2A_U13
    Potrafi zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą prostego wyrobu lub obiektu inżynierskiego.
  • IM2A_U15
    Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce dla podstawowych technologii materiałowych