Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria materiałów funkcjonalnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nowoczesnych materiałów funkcjonalnych i ich zastosowań w sposób powszechnie zrozumiały.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K05
    dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii