Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kierowana krystalizacja szkła i tworzywa szklanokrystaliczne
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu składu fazowego na właściwości użytkowe tworzyw szklanoceramicznych
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W08
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych