Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie technologii ceramicznych
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność interpretacji diagramów fazowych istotnych dla technologii ceramicznych.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U12
    potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu termodynamiki w projektowaniu materiałów