Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Radiobiologia i radioterapia
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe pojęcia stosowane w radiobiologii i radioterapii.
Powiązania z EKK:
  • FM2A_W07
    zna terminologię stosowaną w środowisku medycznym, posiada wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w tym także podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy w jednostkach medycznych